1. useful space

  useful space

 2. I do like have one

  I do like have one

 3. It’s not true?

  It’s not true?

 4. gitchie:

I did. Twice.

A kiss from the old year to the new yearRepeat doing it year after yearBut i wanna do it with the same person! 

  gitchie:

  I did. Twice.

  A kiss from the old year to the new year
  Repeat doing it year after year
  But i wanna do it with the same person! 

 5. a bird is free??

  a bird is free??

 6. ngày mai có còn là của nhau???

  ngày mai có còn là của nhau???

 7. learn form it

  learn form it

 8. :D with my Gitchie! :D

  :D with my Gitchie! :D

About me

Sau giông bão,
không ồn ào như trước
Nhưng ta tự hào vì ta vẫn yêu nồng nàn và say đắm